Mailing list

« späť Historický chodník » 6. Knihárska dielňa - Ján Vrtílek

6. Knihárska dielňa - Ján Vrtílek

Prvé knihárske dielne v Žiline vznikali už v druhej polovici 19. storočia. Prvým známym knihárom bol Cyril Peťko, ktorý ukončil činnosť v roku 1892. Na Hurbanovej ulici pôsobil od roku 1892 aj knihár Lina Biel do roku 1934, kde sa učil i svetoznámy fotograf Dežo Hoffman v rokoch 1927 – 1930. V roku 1928 prišiel do Žiliny knihár a výtvarník Ján Vrtílek, ktorý mal neskôr výtvarnú a knihársku dielňu tiež v tomto dome na Hurbanovej ulici. Ide teda o jednu z najstarších pôvodných dielní na Slovensku. Ján Vrtílek sa narodil 12. decembra 1906 vo Vyškove na Morave a od roku 1928 pôsobil v Žiline. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov umeleckej knižnej väzby. Zaoberal sa individuálnou umeleckou knižnou väzbou s použitím rôznych technologických postupov väzby do kože a pergamenu. Používal zdobiace techniky ako intarzia, mozaika, aplikácia a najmä ručné zlátenie. Významnou je jeho séria väzieb zo šesťdesiatych rokov, tematicky venovaných Slovensku. Použil v nej symbolické materiály ako ovčiu kožušinu, kožu, či mosadzné spony. Jeho tvorba aj v súčasnosti patrí medzi ojedinelé skvosty v oblasti knižnej väzby. Ján Vrtílek patril ku špičkovým predstaviteľom slovenského úžitkového umenia. O kvalite jeho práce hovoria aj účasti na prestížnych svetových prehliadkach knihárskeho umenia v Lipsku, Berlíne, Viedni a Montreale s udelením čestného uznania. Bol členom prestížnej organizácie Miester der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Mesto Žilina mu udelilo v roku 1996 najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Žilina. Zomrel 10. marca 2000 v Žiline. Remeslo po knihárovi Jánovi Vrtílkovi zdedila dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá v pôsobí od roku 1992 v priestoroch stredovekého domu na Hornom vale. zachovala knihársku tradíciu až dodnes.

Ľudmila (Lida) Mlichová, rod. Vrtílková sa narodila 9. októbra 1940. Ako umelecká knihárka patrí k popredným umeleckým osobnostiam Žiliny i Slovenska. Je pokračovateľkou rodinnej tradície knihárskeho remesla a majiteľkou tejto knihárskej dielne s nenapodobiteľnou atmosférou pre každého návštevníka. Knihy vychádzajúce spod jej rúk sú jedinečnými originálmi, umeleckými skvostami, do ktorých vtláča svoj cit pre krásu, poéziu a precíznosť. Svoju tvorbu predstavila na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne vystavovala v rámci Bienále knižného umenia v Martine a Trienále knižného umenia v Kroměříži, kde sa prezentovala samostatnou autorskou výstavou. Získala mnoho významných ocenení, Cena Spolku českých bibliofilú Praha (1985), ktorú získala spoločne s architektkou Vierou Meckovou, Cena Mikuláša Galandu za knižnú väzbu bibliofílie Danielov sen (2001), ako aj víťazstvo v súťaži o najlepšiu väzbu knihy L. R. Haňka Kavárenské Cabuki, ktorú jej v roku 2009 udelilo Společenství českých knihařů. Je držiteľkou cien za knižné väzby získané na Bienále knižného umenia v Martine a Ceny Ministerstva kultúry SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2009 bola Lide Mlichovej udelená cena mesta Žilina za celoživotnú tvorbu a jedinečný umelecký prínos v oblasti práce s knihou.

Autor: Patrik Groma

Zdroj: spracované z knižných publikácií, archívnych dokumentov a pripravovanej knihy autora

Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský, Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina

Foto: Patrik Groma

Na snímke: Knihárska dielňa, v ktorej v súčasnosti pôsobí Lida Mlichová.

alt: Knihárska dielňa - Ján Vrtílek